Privacy Policy

Gebruik van de website
Becart BVBA besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en de informatiekanalen en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.
Als de informatie die u vindt op deze website tekortkomingen vertoont, zal BVBA Becart al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met ons. Gebruik daarvoor het email adres b.becart@skynet.be . Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen.
BVBA Becart spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. BVBA Becart kan echter niet garanderen dat de website of de informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter
Alle informatie op de website van BVBA Becart, Juwelier Becart en websites waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd contact met on, BVBA Becart opnemen. Wij kunnen u helpen om de juiste te vinden.
De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van deze website kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg.
De filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

Hyperlinks en verwijzingen
Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere juweliers en handelaars, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. BVBA Becart beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens
BVBA Becart hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website en beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u contact opneemt met ons via mail, chat of het ons telefoonnummer, dan kan u in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. De voorlichters van BVBA Becart kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde dienst indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag.
De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.
Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met de functionaris van de gegevensbescherming informatiekanalen via het mailadres aiv.dpo@kb.vlaanderen.be

E-mail:jbecart@skynet.be